Bright Marketing Ideas

Dedicated to your Success!

De economie trekt aan! Consolideren of Investeren?
de overwegingen bij een marketing budget

Ik voor mij ben stelliger dan ooit van mening, dat het van tevoren verwerpen en niet willen onderzoeken van onbekende en vreemd schijnende dingen de grootste vijand van (wetenschappelijke) vooruitgang is.

Frederik van Eeden
Nederlands psychiater en schrijver 1860-1932

De mens heeft zich in het ecosysteem kunnen positioneren op de plek waar we nu staan door het steevast onderzoeken en uitbreiden van kennis en kunde. Of het nu gaat om het beheersen van vuur, de uitvinding van het wiel of de absurde ontdekking dat als je graan maalt en er gist en water aan toevoegt dat je brood kunt bakken, om maar een paar voorbeelden te noemen.

Ook in onze moderne tijd confronteren we ons zelf voortdurend met dit soort ontwikkelingen. Een paar op macroniveau voor de hele mensheid zoals energietransities en velen op microniveau op persoonlijk vlak geldend voor 1 individu, bedrijf of bedrijfstak.

Een ding waarbij we als ondernemers voortdurend te maken hebben met veranderingen op micro niveau is marketing. Met de steeds uitbreidende toepassingsmogelijkheden van het internet neem recht evenredig de individualisering van interesses, wensen en behoeften toe.

 

1.    Behoefte

De totale economie draait op behoefte. Als er geen behoefte zou bestaan zou de wereld perfect zijn en is er geen drive om goederen en of diensten te verwerven. Nu we concluderen dat die behoefte er wel is reist de vraag kan je behoefte manipuleren c.q. sturen. Het antwoord is zoals we allen weten ja dat kan zeker en het gebeurd elke dag elk moment. Een goede marketing campagne speelt daar op in.

 

2.    Benieuwd

De menselijke nieuwsgierigheid is een grote bron van mogelijkheden als het gaat om marketing als we dat kunnen aanboren is eigenlijk de campagne al gelukt. De nieuwsgierigheid staat aan de basis van veranderingen. Ontdekkingen zijn altijd voorafgegaan door dit dierlijk fenomeen. Als een koe niet nieuwsgierig was zou ze nooit hebben ontdekt dat Klaver erg lekker is en Distels niet.

 

 

3.    Bevrediging

Mijn Economieleraar op de Grafische school in Eindhoven leerde me dat bevrediging DE pilaar is onder de economie. Behoefte en bevrediging liggen in elkaars verlengde zonder behoefte geen bevrediging en anders om. Het opwekken van behoefte stimuleert de bevrediging zie hier de basis onder marketing.

 

Consolideren of Investeren?

 

Na jaren van neergang en of kleine verbeteringen lijkt er nu toch zeer duidelijke groei gaande te zijn in de economie. Ook het consumentenvertrouwen is weer helemaal terug op het niveau van voor de crisis. Dit brengt ons als ondernemers op de vraag wat doen we met de recente geschiedenis in ons achterhoofd met een indirecte investering als Marketing. Moeten we de beperkingen die we ons hebben moeten opleggen in de komende periode nog doortrekken of gaan we in op het toenemende vertrouwen en de afnemende beperkingen om behoeften te bevredigen. Of zoeken we mogelijkheden om het één te doen en het ander niet te laten. Dus wel investeren in tijd en geld maar op een dusdanige manier dat het beschikbare budget traceerbaar en analyseerbaar is zodat we goed in de gaten hebben hoe effectief onze investeringen zijn. De traditionele massa marketing tools zijn uitgewerkt en marketing word steeds fijn maziger en op de persoon toegespitst. Om een beroep te doen op ons oer gevoel van nieuwsgierigheid en ontdekken van andere wegen moeten we ook kijken naar onze manier van ons kenbaar maken als onderneming. Een vrij nieuw en onbekend fenomeen hier in is Marketing Automation. Vanuit een centraal CRM systeem vindt klant differentiatie plaats steeds verder gaande en fijnmaziger informatie voorzieningen aan steeds kleinere groepen klanten maken dat de toegepaste marketing almaar meer micromarketing wordt tot er uiteindelijk zelfs 1 op 1 situaties kunnen ontstaan. Het Automated gedeelte betekend dat de verspreiding van de content volgens ingevoerde workflows automatisch gebeurd. Marketing Automation is een goed voorbeeld van een nieuwe richting waar het midden- en vooral het kleinbedrijf zijn voordeel mee kan doen omdat na de tijdsinvestering van het implementeren van het platform er weinig uitvoeringstijd meer zit in de marketing. Mijn advies is ga op onderzoek uit het is de moeite waard!

 

Wil je een voorzetje?

Klik op de banner hieronder en schrijf je in voor een kosteloos on demand webinar of een live webinar op donderdag avond 20:00 uur verzorgd door Rob Aalders. Hij laat je in een klein half uur de eerste indrukken zien van Marketing Automation en de toepassingsmogelijkheden.